Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
    Ενημερώνουμε τους Δ/ντές των ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που ειδοποιήσαμε, ότι η κινητοποίηση της Δευτέρας ματαιώνεται ύστερα από τις δηλώσεις του Υπουργού σύμφωνα με τις οποίες το μέτρο των 2 θητειών δεν θα ισχύσει τελικά.