Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Τιμωρία οι αναπληρωτές. Δεν θα ακούνε και δεν θα μιλάνε για τον υποψήφιο διευθυντή 

ΣΧΟΛΙΟ: Πρόκειται για την ύψιστη προσβολή προς τους αναπληρωτές, οι περισσότεροι των οποίων - στην ΕΑΕ - έχουν προσόντα πολύ ανώτερα από πολλούς μόνιμους και αρκετοί και μεγαλύτερη προϋπηρεσία, μπορούν δε να αποτιμήσουν καλύτερα αφού έχουν υπηρετήσει σε πολλά σχολεία και μπορούν να συγκρίνουν επιπλέον. Κρίμα γι άλλη μία φορά ......