Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
   Πολλοί Δ/ντές προτείνουν την άμεση υποβολή παραίτησης. Με το τρόπο αυτό δεν θα εμπίπτουν στις 2 ολοκληρωμένες θητείες. Ενημερώνουμε ότι έχουμε υποβάλλει ερώτημα στο νομικό μας σύμβουλο σχετικά με αυτό. Πάντως ίσως να ήταν μία λύση εφόσον βέβαια υπήρχε μαζικότητα ώστε να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν και συνέπειες με αυτά τα οποία κάνουν.