Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Κατατέθηκε (13/5/2107) στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα νέα μέτρα
Δείτε
εδώ το σχέδιο νόμου
εδώ την αιτιολογική έκθεση