Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

“Έφυγε” ο Αργ. Αργυρίου Διευθυντής ΔΕ Δυτικής Αττικής

Ήταν πάντοτε κοντά στα ειδικά σχολεία της Δ.Αττικής, περιοχής ευθύνης του και η ευαισθησία του ήταν γνωστή. Καλό παράδεισο ...........