Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ.