Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Μαθαίνουμε πώς επειδή επικρατεί σύγχυση με τις ασάφειες στο θεσμικό πλαίσιο των αιτήσεων Δ/ντών σχολείων, ετοιμάζεται διευκρινιστική άμεσα!
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε φήμες που λένε ότι υπάρχει πρόθεση να ευνοηθούν συγκεκριμένοι κλάδοι εκπαιδευτικών αναφορικά με τη δυνατότητα αίτησης υποψηφιότητάς τους σε Δ/νση που ούτε υπηρετούν, ούτε ανήκουν οργανικά αν και τα μηνύματα ήταν αρκετά από χτες!
Εν αναμονή λοιπόν!!!