Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Δύο υπουργικές αποφάσεις - σταθμός στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ΣΧΟΛΙΟ: Για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, είναι εξαιρετικής σημασίας αυτές οι Υ.Α. Τα πρώτα σχολεία που έπρεπε να έχουν γίνει εξαρχής ολοήμερα ήταν τα ειδικά. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση. Αυτά ήταν και είναι πάγια αιτήματα του συλλόγου μας. Επίσης είναι πολύ μεγάλης σημασίας τόσο η επέκταση μέχρι τις 13:15 του πρωινού προγράμματος στην ειδική πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και η εσωτερική του διάρθρωση.. 
Αναφορικά με τα πρώην ΤΕΕ Ε.Α. και νυν ενιαίες δομές, λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα της λυκειακής φοίτησης των αποφοίτων των ΤΕΕ Ε.Α. (Α' βαθμίδας ή ΕΕΓ). Πάντοτε είχαμε τέτοια στόχευση (αν και οι περισσότεροι εξ ημών είμαστε εκπαιδευτικοί των ΕΕΕΕΚ-ειδικά τα ιδρυτικά μέλη) τόσο για την διάδοση των σχολείων αυτών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής ως εξόχως σημαντικά, έχοντας βρει στο παρελθόν μεγάλες αντιδράσεις από συγκεκριμένους κύκλους. 
Εν κατακλείδι, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αυτά είναι σημαντικά πράγματα και δεν έχουμε καμμία προκατάληψη να αναγνωρίζουμε το θετικό όπου υπάρχει. 
Διατηρούμε επιφυλάξεις για τα ΕΕΕΕΚ έχοντας εκφράσει τις ενστάσεις μας για το ποιοί σχεδιάζουν και για το τι σκοπεύουν να εισηγηθούν σύμφωνα τουλάχιστο με όσα λένε. 
Επίσης πρέπει να επικρατήσει η λογική και να ανακληθούν διατάξεις που αδικούν την όλη προσπάθεια.
Διατηρούμε όμως την αισιοδοξία μας όπως πάντοτε άλλωστε.