Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ήδη έχουν σταλεί email με τις οδηγίες για το πρακτικό για Δ/ντές και φόρμα αυτού στην οποία αναφέρεται ως ημερομηνία της ειδικής συνεδρίασης η 20η Ιουνίου 2017.