Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Στο δικό σας χέρι είναι κε Υπουργέ το να μην συνεχίσει να "κάνει ο εκπαιδευτικός τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Ψυχολόγο στα σχολεία"


ΣΧΟΛΙΟ: Παγίως ζητάγαμε ως σύλλογος να μπουν οι ψυχολόγοι και οι Κ-Λ στα γενικά σχολεία όπου υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα και όντως οι εκπ/κοί κάνουν έργο για το οποίο δεν έχουν εκπαιδευτεί. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω όμως διαχρονικά, νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων!!!!