Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Ηγεσία στη Σχολική Εκπαίδευση, ημερίδα Σάββατο 2 Ιουνίου 2018

ΣΧΟΛΙΟ: Άρθρο 55 παρ. 5 στο ν/ς που κατεβαίνει: 
"Για έκδοση πράξης ή ανάληψης δράσης από εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που σχετίζεται με τα θέματα για τα οποία το Ι.Ε.Π. έχει γνωμοδοτική ή εισηγητική αρμοδιότητα απαιτείται σύμφωνη γνώμη ή πρόταση του Ι.Ε.Π.." 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: "ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ" !!!!!