Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

   Πίνακες Αποκλειομένων
      Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους πίνακες αναπληρωτών ειδικής αγωγής.


    Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
      Ενημερώσεις:
      28-06-2018:  Πρώτη ανάρτηση κλάδων δευτεροβάθμιας.