Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

   Πίνακες Αποκλειομένων
      Εκπαιδευτικοί ΠΕ60/ΠΕ61 και ΠΕ70/ΠΕ71 από τους πίνακες αναπληρωτών ειδικής αγωγής.
      Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους πίνακες αναπληρωτών ειδικής αγωγής.


    Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
      Ενημερώσεις:
      02-07-2018:  Πρώτη ανάρτηση ΠΕ60/ΠΕ61 και ΠΕ70/ΠΕ71.
      28-06-2018:  Πρώτη ανάρτηση κλάδων δευτεροβάθμιας.