Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η 8Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ 27 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού......