Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Ζητούνται στοιχεία ανταπόκρισης των ΚΕΣΥ στα αιτήματα Αξιολόγησης

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Δικαιολογητικά διορισμών | Κατάλογος

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

Επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου Ψυχολογίας με τίτλους Bachelor: Ερώτηση στη Βουλή
Τροποποίηση μειωμένου ωραρίου σε πλήρες: Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020


Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί σε ρόλο δυνάμεων καταστολής;
Ομάδες Εργασίας Ενταξιακής Εκπαίδευσης: Ονόματα

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

HELLENIC SCIENTIFIC ASSOCIATION
FOR TECHNICAL -VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING


 Κανάρη 10Α, Τ.Κ.15126, Μαρούσι
 Τηλ/Fax 2108053539, Κιν. 6972240650
 Site: www.eetek.gr
 Email: eetek1@gmail.comΑθήνα  9/2/2020
                      Α.Π. 78
                 
Προς την Κυρία Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ                                                                                                                                                                                                                                                                      
Η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ) που εκπροσωπούμε, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και μεταξύ των βασικών στόχων της είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμισή της.
Αφορμή της παρούσας επιστολής μας, αποτελεί η διαπίστωση ουσιαστικής έλλειψης του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π) από τα προγράμματα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο, σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών, εγκαταλείπει το Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.) μετά την Α΄ τάξη και εγγράφεται στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), προκειμένου να αποκτήσει παράλληλα με το Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας, το οποίο είναι απαραίτητο εφόδιο για την ένταξή του στην αγορά εργασίας, ενώ και ήδη απόφοιτοι Γενικού Λυκείου επιλέγουν τη φοίτησή τους  σε ΕΠΑΛ για την απόκτηση κάποιου πτυχίου ειδικότητας.
Τα παραπάνω οφείλονται μεταξύ άλλων παραγόντων και στην έλλειψη του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντός των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξάλλου έχει διαπιστωθεί ότι η συρρίκνωση και ενσωμάτωση του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού με την Ειδική Αγωγή στα νεοσύστατα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) μάλλον έχει αποτύχει και απαιτείται κάποιο νέο και διακριτό σχήμα, το οποίο θα δίνει αυτονομία και ευλυγισία στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των νέων μας στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με αίσθημα ευθύνης, ως επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σας καταθέτουμε στη συνέχεια τις προτάσεις μας για την επαναφορά και τη εφαρμογή του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) στα σχολεία μας, την οποία ήδη έχετε διαπιστώσει και εξαγγείλει.
Οι προτάσεις αυτές έχουν διαμορφωθεί κυρίως ως συμπεράσματα μέσα από ημερίδες, συνέδρια, κατάθεση απόψεων συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων κ.λ.π., αλλά και καταγραφής των αναγκών αφενός της ευρύτερης κοινωνίας και αφετέρου της αγοράς εργασίας.
Προτείνουμε:
Ως προς τη λειτουργία νέων Δομών Συ.Ε.Π.:
1.     Ίδρυση Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.), ως Διεύθυνση Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2.     Ίδρυση και λειτουργία δομών Συ.Ε.Π. ως Κέντρα Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης, ανάλογων με τα πρώην ΚΕΣΥΠ σε επίπεδο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3.     Ίδρυση και λειτουργία δομών Συ.Ε.Π. ως Γραφεία Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης εντός των σχολικών μονάδων, ανάλογων με τα πρώην ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΓΡΑ.ΣΥ.
4.     Προσθήκη συγκεκριμένης «προέκτασης» στον ισχύοντα κωδικό όλων των  κλάδων ΠΕ των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, που διαθέτουν σχετικά προσόντα (μεταπτυχιακούς τίτλους, πτυχία ΣΥΠ, πιστοποιητικά ειδίκευσης ΠΕΣΥΠ ή άλλες ανάλογες πιστοποιημένες επιμορφώσεις στο θεσμό Συ.Ε.Π.) και τοποθετούνται µε μετάθεση ή απόσπαση για στελέχωση των προτεινόμενων δομών Συ.Ε.Π.
5.     Ανάπτυξη Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας, βάσει εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω πιστωτικών μονάδων (σπουδών, επιμορφώσεων) και επαγγελματικής εμπειρίας, με παράλληλη πρόβλεψη συνεχούς επιμόρφωσής τους βάσει των εκάστοτε αναγκών.
6.     Δημιουργία θέσεων σχολικών συμβούλων – συντονιστών Συ.Ε.Π. για στελέχωση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης, με σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
7.     Δημιουργία θέσεων συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής Συ.Ε.Π. για στελέχωση των Γραφείων Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης, με σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
8.     Στους συμβούλους Συ.Ε.Π. που θα στελεχώνουν τις παραπάνω Δομές και θέσεις να καταβάλλεται ανάλογο επίδομα θέσης.
9.     Διατήρηση της χωροταξικής κατανομής ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των περιοχών των σχολικών μονάδων και στελέχωση με αριθμό εξειδικευμένων στελεχών, αναλογικά του αριθμού των μαθητών/τριών, αφού βασικός στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ως προς το μάθημα ΣΕΠ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
1.     Εφαρμογή του μαθήματος Συμβουλευτική - Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ως βαθμολογούμενο τουλάχιστον μονόωρο εβδομαδιαίο μάθημα στην Α΄ και Β΄ τάξεις του Γυμνασίου (με επιπρόσθετες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα), καθώς και στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου ως δίωρο εβδομαδιαίο μάθημα (με επιπρόσθετες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα). Το μάθημα θα περιλαμβάνει εκτός των βασικών στοιχείων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, με μορφή δραστηριοτήτων και βιωματικό χαρακτήρα, εκπαιδευτικές δράσεις επιχειρηματικότητας, μαθητείας, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, καθώς και ενημερώσεις από επιλεγμένους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων.
Το δίωρο μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια &Υγεία στο χώρο εργασίας» στην Α΄ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ συνεχίζει να διδάσκεται και η διδασκαλία του επεκτείνεται και στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια.
2.     Καθιέρωση μιας εβδομάδας άσκησης σε χώρο εργασίας των μαθητών/τριών, τον οποίο προτείνουν οι επιχειρήσεις και επιλέγουν οι μαθητές/τριες, με σκοπό τη γνωριμία με το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ.
3.     Εφαρμογή του μαθήματος ΣΕΠ και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
4.     Ενίσχυση των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και με συμπράξεις διαφορετικών ειδικοτήτων και ένταξή τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
5.     Ανάθεση του μαθήματος Σ.Ε.Π. σε όλες τις τάξεις εφαρμογής σε εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό με κριτήρια.

Για το ΔΣ

         Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γραμματέας


   Κωνσταντίνος  Αδριανουπολίτης                                     Γεωργία Τσιρώνη

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Υποτροφίες διδακτορικών ΙΚΥ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ονομάζομαι Κατσάρα Δάφνη και κατοικώ μόνιμα στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για τη σημαντική βοήθειά σας!!!
Το 2014 έχασα το μικρό μου γιο στη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών και ένα χρόνο μετά νόσησε και η κόρη μου Σπυριδούλα Μάρα με οστεοσάρκωμα άνω δεξιού μηριαίου οστού. Χημειοθεραπευτικά αντιμετωπίστηκε στην Ελλάδα όμως χειρουργικά έπρεπε να μεταβούμε στη Γερμανία για την αφαίρεση του όγκου και τη συνέχιση των χημειοθεραπειών της καθώς στην Ελλάδα ήταν αδύνατο ιατρικώς να πραγματοποιηθεί.
Από το 2015 έως και σήμερα η μικρή μας έχει κάνει ήδη 4 χειρουργικές επεμβάσεις στη Γερμανία με δυσβάσταχτο για την οικογένειά μας κοστολόγιο κάθε φορά.
Στις 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 έχει προγραμματισθεί ένα ακόμη χειρουργείο με το κόστος να ανέρχεται στις 230.000 ευρώ και τρίμηνη παραμονή στη Γερμανία. Για να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του χειρουργείου, απαιτείται μέρος του συνολικού ποσού να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό έως τις 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, με τα οικονομικά μας να αδυνατούν να καλύψουν αυτό το κοστολόγιο.
Για το λόγο αυτό σας παρακαλώ να βοηθήσετε σε αυτόν το δύσκολο μαραθώνιο της μικρής Σπυριδούλας.
 Η κατάθεση μπορεί να γίνει στο λογαριασμό:
 IBAN: GR0601108350000083500121062 Εθνική Τράπεζα Ελλάδας
Δικαιούχοι λογαριασμού: Κατσάρα Δάφνη (μητέρα) και Μάρα Σπυριδούλα
IBAN: GR8201711150006115145359965 Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος: “ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ”
Μπορώ να σας αποστείλω τα δικαιολογητικά οποιαδήποτε στιγμή τα χρειαστείτε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982775004  για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ελπίζω στην αμέριστη κατανόησή σας και ευελπιστώ στη βοήθεια σας!!!
Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων!!!