Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Όσοι εκπαιδευτικοί  υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από 1 μέχρι  10 Απριλίου (και δεν την ανακάλεσαν) θα πρέπει για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συνταξιοδότησης να προσκομίσουν στην υπηρεσία:
 1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ (μόνο για τους άντρες).
 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης.
 4. ΑΜΚΑ
 5. Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο και η δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν.
 6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο να   αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν (με πρώτο όνομα του συνταξιούχου) εάν επιθυμούν να είναι διαφορετικός από το μισθοδοτικό τους λογαριασμό.
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.
 8. Πιστοποιητικό φοίτησης από ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τέκνα που σπουδάζουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας ή βεβαιώσεις φοίτησης στη Β/θμια Εκπ/ση στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή μέχρι και το 18ο έτος. Για τα παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη από την αρμόδια προξενική αρχή ή το Υπ. Εξωτερικών.
 9. Βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κτλ)
 10. Για τους άνδρες που έχουν κάνει εξαγορά της στρατιωτικής θητείας : α) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ και β) το πρωτότυπο παράβολο κατάθεσης του ποσού αν εξοφλήθηκε εφάπαξ ή βεβαίωση εξόφλησης από τον εκκαθαριστή αποδοχών  αν εξοφλήθηκε τμηματικά ή εφόσον εκκρεμεί σε εξόφληση βεβαίωση   του εκκαθαριστή αποδοχών  για τον τελευταίο μήνα παρακράτησης. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
Για κάθε άλλη εξαγορά χρόνου λοιπών συντάξιμων υπηρεσιών (ιδιωτικού χρόνου ασφάλισης, της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού) και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από     01-01-2011 (έτη σπουδών, πλασματικός χρόνος παιδιών, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας) η απόφαση εξαγοράς του Γ.Λ.Κ. Για όσους επιθυμούν να αναγνωρίσουν έτη σπουδών για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πιστοποιητικό φοίτησης από τη Σχολή, όπου θα αναφέρονται τα απαιτούμενα έτη φοίτησης. Για όσους έχουν κάνει αίτηση εξαγοράς και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τον αριθμό με τον οποίο πρωτοκολλήθηκε η σχετική αίτηση επειδή πρέπει να αναγραφεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ).
 1. Αιτήσεις απονομής (4 ξεχωριστές)  κύριας, επικουρικής σύνταξης (Ε.Τ.Ε.Α.), μερίσματος  (Μ.Τ.Π.Υ.)  και ασφαλιστικής παροχής  (εφάπαξ) (Δίνονται από την ΔΔΕ).
 2. Υπεύθυνη δήλωση για συνταξιοδότηση  (Δίνονται από την ΔΔΕ).
         Τις Αιτήσεις απονομής  (11) και την Υπεύθυνη Δήλωση (12) θα τις παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία μας.
Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα (Ν. 4151/2013 αρθ. 4 παρ. 16) ενώ η προκαταβολή της σύνταξης κατατίθεται  κάθε 10 του μηνός.
 Σύμφωνα με το Ν. 4151/2013 (αρθ.1 παρ. 1.1α)  κάθε υπάλληλος που συνταξιοδοτείται με παραίτηση λαμβάνει κάθε μήνα και μέχρι την απονομή της σύνταξής του  προκαταβολή σύνταξης ίση με το 50% του βασικού μισθού  του Οκτωβρίου του 2011 (μείον την κράτηση για φόρο και ΕΟΠΥΥ).
www.dictyo.gr
Ημερίδα: «Εργονομία και Συμβουλευτική: Από τη θεωρία στην πράξη» – Τετάρτη 22/05/2019 – ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας
Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008
Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008 Πηγή: www.especial.gr
Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008 Πηγή: www.especial.gr

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση 
     Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΕΛΕΑ με Στελέχη του ΑΣΕΠ με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων όσον αφορά στις Προκηρύξεις για την Ειδική Αγωγή, αλλά και την ανάλυση του χρονοδιαγράμματος των μόνιμων διορισμών. 
     Από πλευράς ΕΝΕΛΕΑ στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Σταμάτης και ο Αντιπρόεδρος αυτού Βασίλης Βούγιας. 
     Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και τα στελέχη του ΑΣΕΠ απάντησαν ξεκάθαρα σε πλείστα όσα ερωτήματά μας. 
     Αυτά που πρέπει να σημειωθούν, πέραν των απαντήσεων του ΑΣΕΠ επί των Προκηρύξεων, είναι: 

1ον. Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης Αίτησης υποψηφίου λόγω λάθους στην καταχώριση στοιχείων ή προσόντων. Απλώς στην περίπτωση αυτή, π.χ αν ένα Σεμινάριο ή πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται. 
2ον. Για το ΑΣΕΠ είναι απόλυτη προτεραιότητα η Ειδική Αγωγή και οι προκηρύξεις της και ευελπιστεί να προλάβει τις προθεσμίες(πιθανά με μια νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου), ώστε οι μόνιμοι διορισμοί να αποτελέσουν γεγονός τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 
3ον. Το ΑΣΕΠ εξαρτάται απολύτως από το ΟΠΣΥΔ και από την προσπάθεια του τελευταίου να παρουσιάσει τα στοιχεία που πρέπει να έχουν καταχωρισθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
4ον. Δεν έχει σταλεί έως αυτή την ώρα, από το Υπουργείο, το αίτημα για Προκήρυξη στην Γενική Εκπαίδευση. 

Παραθέτουμε ακολούθως όλα όσα ξεκαθαρίσθηκαν από τα Στελέχη του ΑΣΕΠ στο ΔΣ της ΕΝΕΛΕΑ σήμερα. 

Σημείωση: 

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, πλην όμως αφενός ο χρόνος δεν ήταν απεριόριστος, αφετέρου το ΑΣΕΠ δεσμεύθηκε ό,τι Ερώτημα του αποστείλουμε εφεξής σε ομαδοποιημένο mail να προσπαθήσει να το απαντήσει. Προϋπηρεσία 

1. Το ΑΣΕΠ θα μετρήσει μόνον μήνες και όχι ημέρες. 
2. Ο κάθε μήνας θα υπολογίζεται 30 ημέρες. 
3. Αν ο υποψήφιος δηλώσει λιγότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του υποψηφίου και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει το ΟΠΣΥΔ. 
4. Αν ο υποψήφιος δηλώσει περισσότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του ΟΠΣΥΔ και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει ο υποψήφιος, την οποία και θα αφαιρέσει. 
5. Ουδείς υποψήφιος θα απορριφθεί για την μη ορθή καταγραφή της προϋπηρεσίας εκ μέρους του. 
6. Η Προϋπηρεσία μεταφέρεται ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ από το πρώτο πτυχίο του υποψηφίου με το οποίο απασχολήθηκε και κατέγραψε προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση. Π.χ.: Υποψήφιος με πτυχίο δασκάλου κατέγραψε προϋπηρεσία από το 2004 έως το 2017. Το 2018 απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας με το οποίο κατέγραψε προϋπηρεσία ως Ψυχολόγος από το 2018 έως το 2019, δηλαδή για ένα έτος. Ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση αυτή τη στιγμή ως Ψυχολόγος. Η Προϋπηρεσία που θα του προσμετρηθεί θα είναι 13 έτη ως Δάσκαλος και 1 έτος ως Ψυχολόγος. Δηλαδή ως Ψυχολόγος θα έχει προϋπηρεσία 14 ετών, αλλά και ως Δάσκαλος θα έχει προϋπηρεσία 14 ετών. 

Επικυρώσεις 

1. Το ΑΣΕΠ δέχεται Φωτοαντίγραφα, χωρίς Επικύρωση,  Επικυρωμένων Ξενόγλωσσων τίτλων. 
2. Οι Επικυρώσεις από Δικηγόρο πριν το 2013 ισχύουν. 
3. Τα Πιστοποιητικά Νοηματικής και Braille μπορούν να κατατεθούν σε απλά Φωτοαντίγραφα. Επίσης στο κουτάκι «Νοηματική ή Breille» ο καθένας τσεκάρει ΝΑΙ αν έχει μια εκ των 2 ή και τις 2. 

Ξένες Γλώσσες 

1. Οι υποψήφιοι για τους τίτλους Ξένων Γλωσσών που δεν διαθέτουν αντιστοίχιση επιπέδου, θα πρέπει να απευθύνονται στον Φορέα Εκδοσης προκειμένου να δοθεί από εκεί η αντιστοίχιση. 
2. Αν ο τίτλος Σπουδών σε χώρα της αλλοδαπής απεκτήθη σε άλλη γλώσσα εκτός αυτής της χώρας , απαιτείται Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο ΦΕΚ που να προσδιορίζει τη Γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα. 
3. Ολες οι Γλώσσες γίνονται δεκτές. Οι διευκρινήσεις του Παραρτήματος Γ της Προκήρυξης αναφέρονται μόνον για τις Ξένες Γλώσσες που εντάσσονται σε κλάδους. Ταυτότητα 

1. Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης. Στο ΟΠΣΥΔ διορθώνονται και κατατίθενται στην Υποενότητα 3 και στο ΑΣΕΠ στην «Επεξεργασία Στοιχείων», μετά  «Επιβεβαίωση», μετά «Αναμονή» και στο τέλος αποστέλλεται mail από το ΑΣΕΠ στον υποψήφιο. Αιτήσεις 

1. Οσες οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ τόσες και οι Αιτήσεις και τα Παράβολα. Π.χ.: Αν ο υποψήφιος θέλει να καταθέσει αίτηση ως Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, θα καταθέσει 3 Αιτήσεις με 3 Παράβολα. Αν καταθέσει ως Μαθηματικός και ως Φιλόλογος στην ίδια Προκήρυξη θα υποβάλλει 1 Αίτηση με 1 Παράβολο. Αν καταθέσει ως ΕΕΠ και ως ΕΒΠ, θα υποβάλλει 2 Αιτήσεις, 1 ως ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ. Αν καταθέσει ως Ψυχολόγος και ως Λογοθεραπευτής, θα καταθέσει 1 Αίτηση. ΣΑΕΠ 

1. Τα Μεταπτυχιακά αναγνωρισμένα από ΣΑΕΠ δεν λαμβάνονται υπόψη από το ΑΣΕΠ. «Πρόσθετα Προσόντα» 1. Στα «Πρόσθετα Προσόντα» της Αίτησης  ΑΣΕΠ μπορούν να τοποθετηθούν Μεταπτυχιακά και Σεμινάρια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κάποιος υποψήφιος που είναι για τον Κύριο Πίνακα να βρεθεί στον Επικουρικό. 
2. Επίσης και οι ΠΕ71 δεν υπάρχει πρόβλημα να καταθέτουν εκεί. Πιστοποίηση στα πτυχία ΙΕΚ του ΕΒΠ.

 1. Χρειάζεται Πιστοποίηση και στα 2 πτυχία ΙΕΚ του ΕΒΠ. ΚΕΠΑ – ΔΟΑΤΑΠ
1. Για ΚΕΠΑ – ΔΟΑΤΑΠ δεν υπάρχει δέσμευση ΑΣΕΠ, αλλά ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με τον αριθμό της αίτησης προς ΚΕΠΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, για να έχει δικαίωμα Ενστασης. Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις
1. Θα γίνουν δεκτά από το ΑΣΕΠ Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις προσόντων, οι οποίες θα αναγράφουν την επιτυχή ολοκλήρωση εντός προθεσμίας Αιτήσεων ΑΣΕΠ. Θέματα προς διερεύνηση ΑΣΕΠ
1. Οι απόφοιτοι Τμημάτων πενταετούς φοίτησης οι οποίοι απέκτησαν Integrated Masters 
2. Οι Λογοθεραπευτές (ΠΕ21) Εξωτερικού προ αντιστοίχισης. 

Eκ του Δ.Σ.


Μεταθέσεις 2019 ΕΕΠ και ΕΒΠ: Ενημερωτικό Σημείωμα των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ
Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου: 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Αναπηρία

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία: Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων
ΔΟΑΤΑΠ: Μόνο ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις από Δευτέρα 20 Μαΐου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Συνέντευξη Τύπου προς τους συντάκτες του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ θα παραχωρήσει σήμερα Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ανακοινώνεται ότι μετά από αίτημά μας που υπεβλήθη στις 25/4/2019 ορίστηκε συνάντηση στο ΑΣΕΠ τη Δευτέρα 20/5/2019 και ώρα 11:00 π.μ. προκειμένου να αποσαφηνιστούν ζητήματα που αφορούν τις προκηρύξεις για τους μόνιμους διορισμούς στην Ε.Α.Ε.
Μετά την συνάντηση θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση.
Εκ του Δ.Σ.