Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ανάκληση πρόσληψης 6 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».


To STEAM ως επιταχυντής στο μάθημα της ιστορίας
 
·        Κώστας Καλοβρέκτης,
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής STEM, Διδάσκων ΠΔ407 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Τμήμα Πληροφορικής.
·        Σπύρος Κούρτης,
Φιλόλογος ΕΚΠΑ Med Eπιστήμες της Αγωγής.
·        Πολύδωρος Σταυρόπουλος,
Μηχανολόγος  εκπαιδευτικός, MSc STEM στην εκπαίδευση, Επόπτης ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου.
 
ü Πώς θα φαινόταν στους μαθητές να σκέφτονται και να βρίσκουν λύσεις, μέσα στην τάξη, για τα καθημερινά - αυθεντικά προβλήματα;
ü Ή να ‘ερευνούσαν’ στην τάξη ως επιστήμονες;
ü Και πώς όλα αυτά θα μπορούσαν να συνδυαστούν με το μάθημα της ιστορίας;
Συνεχώς αυξάνεται η ανάγκη ενσωμάτωσης των κοινωνικών επιστημών στην προσέγγιση κατά STEΑM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά) προκειμένου να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα, να αυξηθεί η ενσυναίσθηση και να γίνει καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης κατάστασης μεταξύ των επιστημόνων.
Ωστόσο όταν ακούμε την πρόταση, "Να διδάξουμε STEAM μέσω της ιστορίας", ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας 
πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να πραγματοποιηθεί.
 Πρώτη περίπτωση προς διερεύνηση: 
Ένα διαχρονικό ζήτημα - πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές είναι η δυσκολία να τοποθετήσουν
 σε σειρά τα ιστορικά γεγονότα. 
Η μεγάλη σε έκταση ύλη σε συνδυασμό με τα δαιδαλώδη αναλυτικά προγράμματα καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη 
μιας χρονομηχανής όπου οι ίδιοι οι μαθητές θα δημιουργήσουν μέσω της χρήσης STEAM.
 Οι μαθητές μέσω της κατά προσέγγισης STEAM μπορούν να κατανοήσουν ιστορικά γεγονότα ερωτήματα μέσω της 
σχεδίασης ενός αλληλεπριδραστικού χρονοαυτοκινήτου (STEAM), που θα μεταφέρει τη γνώση στη αντίστοιχη χρονική 
περίοδο επάνω σε μια χρονογραμμή. 
 Βέβαια καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη αξιολόγησης για την διάγνωση των αποτελεσμάτων που είχε η δραστηριότητα 
στην μάθηση, στην κατανόηση και στις δεξιότητες των μαθητών. Παράλληλα όλα τα παραπάνω απαιτείται να βασίζονται 
επάνω στο αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να υπάρχει ένας κύκλος όπου ξεκινάμε και τελειώνουμε και σε αυτά που πρέπει 
να διδαχθούν οι μαθητές βάσει αναλυτικού προγράμματος.
 Δεύτερη περίπτωση προς διερεύνηση: 
Οι Αιγύπτιοι αντιμετώπισαν την πρόκληση να χτίσουν τάφους για τους Φαραώ τους. Έφτιαξαν την πυραμίδα ως σχέδιο 
για την επίλυση του προβλήματος. Οι καθηγητές ιστορίας μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές να σκεφθούν τις πυραμίδες 
ως λύση σε ένα πρόβλημα και στη συνέχεια να εμβαθύνουν ζητώντας από τους μαθητές:
Ποιες ήταν οι τεχνικές ικανότητες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν για την οικοδόμηση μιας πυραμίδας;
Ορισμένες προκλήσεις που θα αντιμετώπιζαν οι Αιγύπτιοι στην οικοδόμηση αυτής της πυραμίδας περιλαμβάνουν τον 
υπολογισμό των διαστάσεων, τη μεταφορά 2,3 εκατομμυρίων τεμαχίων πέτρας κατά μέσο όρο περίπου 2,5 τόνους το 
καθένα και στη συνέχεια τη συναρμολόγησή τους σε πυραμίδα καθώς και το σχεδιασμό των εσωτερικών στρωμάτων 
της πυραμίδας.
Για αναλογιστείτε οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες για να σχεδιάσουν μια λύση για ένα από τα προβλήματα που 
εντοπίστηκαν και στη συνέχεια να δημιουργήσουν πρωτότυπα των σχεδίων τους.
 Τα παραπάνω συνδέονται με τη διαδικασία της ανακάλυψης και της καινοτομίας η οποία είναι η θεμελιώδης 
έννοια της διεπιστημονικής προσέγγισης.
 Έχει αναφερθεί ότι η μέθοδος της επίλυσης προβλήματος που προτείνεται στις δύο
περιπτώσεις προς διερεύνηση αλλά και η συνεργατικότητα προάγουν την
εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά μέσα από τη μεθοδολογία STEAM ενεργοποιούν τις
κομβικές δεξιότητες (ATS 2020 - Το έργο Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων
(ATS2020) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά στην πιλοτική
εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων με στόχο τη διαμόρφωση
εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι από 11 Ευρωπαϊκές
χώρες.).  
Σταδιακά ο "παραδοσιακός" εκπαιδευτικός μεταλλάσσεται σε εκπαιδευτικό με διάθεση ένταξης και άλλων επιστημών στην κλασική διδασκαλία που ακολουθούσε. Οι καινοτομίες κάνουν την εμφάνισή τους και αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας.
Γενικότερα, η ιστορία παρέχει μια συναρπαστική προοπτική για τη διαδικασία της επιστημονικής ανακάλυψης. 
Γνωρίζουμε μέσω της έρευνας ότι οι ιστορικές αναφορές μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να 
ξεκαθαρίσουν τις 
κοινές παρανοήσεις σχετικά με επιστημονικά θέματα, από την πλανητική κίνηση έως την εξέλιξη.
 Κλείνοντας αναφέρουμε ότι ο στόχος της προσέγγισης STEAM, είναι να κάνουμε το υλικό πιο προσιτό 
μέσω μιας ολιστικής άποψης της μάθησης της ιστορίας και της σύνδεσης με την κοινή κληρονομιά μας 
μέσω των Φυσικών επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών!
 
Προσλήψεις 101 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ για το σχ. έτος 2018-19 

ΣΧΟΛΙΟ: ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΟ ΟΤΙ :
ΟΙ 31 ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ (ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΑΡΑΓΕ ΔΙΝΟΥΝ 31 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ), 
10 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ, 
17 ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ).
 

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
«ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΑΥΔΟΣ» : ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΥ
Σε ένα όργιο κανιβαλισμού και πολιτικής αμνησίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης μας ενημερώνουν από την Τρίτη 18/9 σε συνεχείς δόσεις ότι το σχολείο της Γαύδου παραμένει κενό, όπως επίσης ότι την ευθύνη φέρει η δασκάλα που παραιτήθηκε. Αφορμή στάθηκε η ανάρτηση της δημάρχου Γαύδου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ευθαρσώς εγκάλεσε τη δασκάλα για την παραίτησή της σημειώνοντας μάλιστα ότι  «ο εκπαιδευτικός έχει ευθύνη για το μέλλον παιδιών και οφείλει να κλειδώνει την επιπόλαιη συμπεριφορά στο σπίτι του πριν αναλάβει καθήκοντα έστω και για μια μέρα». Η δήμαρχος προφανώς ξεχνά τη συνθήκη εργασίας χιλιάδων αναπληρωτών, όπως άλλωστε προτιμά να μην αναφερθεί στο γεγονός ότι το σχολείο της περιοχής παραμένει δίχως μόνιμο εκπαιδευτικό εξαιτίας της πολιτικής μηδενικών διορισμών που ακολουθούν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Βολικό για μια δήμαρχο που έχει υποστηρίξει την εκλογή ΣΥΡΙΖΑ και βλέπει ως λύση την ειδική πρόσληψη αναπληρωτών σε περιοχές της παραμεθορίου. Κι αν μια κουβέντα παραπάνω έγινε για τις ποινές των αναπληρωτών φανταζόμαστε ότι ήταν γιατί οι εν λόγω προσλήψεις επαναφέρουν τη διετή διαγραφή. Βολικό όπως φαίνεται και για την κυβέρνηση που το βάρος της στελέχωσης των σχολείων μετακυλύεται από το υπουργείο παιδείας στον εκάστοτε αναπληρωτή που θα κληθεί να δουλέψει στο παρά πέντε οπουδήποτε χωρίς να είναι σε θέση να κάνει τον στοιχειώδη προγραμματισμό για τη ζωή του. Βολικό επίσης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λίγες μέρες πριν στη ΔΕΘ υποστήριζε την «ελευθερία» επιλογής προσωπικού, για να υπογραμμίσει όπως και οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ότι οι χιλιάδες απολύσεις αναπληρωτών κάθε Ιούνη αποτελούν απλώς λήξη της σύμβασης. Μας βλέπουν ως αναλώσιμους αριθμούς, σκουπίδια για τον κάδο των ανέργων και περιμένουν να αναφωνήσουμε ότι για την κατάσταση που ζούμε φταίμε εμείς οι ίδιοι. Άλλωστε στην φετινή πρώτη φάση προσλήψεων στη Β/θμια η εξαίρεση ολόκληρων περιοχών με εκατοντάδες κενά δικαιολογήθηκε από τους κύκλους του Υπουργείου  ως “αλγοριθμικό πρόβλημα”.
Εμείς από την πλευρά μας λέμε: «ΝΑ ΛΗΞΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ». Μοναδικοί υπεύθυνοι για την υποστελέχωση του σχολείου της Γαύδου και χιλιάδων άλλων σχολείων ανά τη χώρα είναι οι κυβερνήσεις που επέλεξαν την αναπλήρωση ως μέσο χτυπήματος της μονιμότητας, αλλά και ως μέσο υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου. Κανένα σχολείο δεν πρόκειται να λειτουργήσει «κανονικά» όσο 1η Σεπτέμβρη δεν έχει όλους τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους, όσο εναλλάσσει προσωπικό, όσο παραμένει με κενά επειδή το υπουργείο αρνείται να καλύψει σταθερά το σύνολο των αναγκών και δεν προβλέπει.
Στο δια ταύτα το υπουργείο παιδείας οφείλει ΑΜΕΣΑ να καλύψει τα χιλιάδες υπάρχοντα κενά, προβλέποντας επιπλέον προσωπικό σε κάθε διεύθυνση για την κάλυψη έκτακτων κενών. Δε θα σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι το κάθε παιδί να έχει την εκπαίδευση που χρειάζεται χωρίς περικοπές κι εκπτώσεις. Δε θα σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι ο καθένας και η καθεμιά να δουλεύει ΜΟΝΙΜΑ και ΣΤΑΘΕΡΑ με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Με πρώτο βήμα τις 28/9 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
§  ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
§  ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
§  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
§  ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Η ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
§  ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΑΣ-ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Την ίδια στιγμή όμως κανείς και καμιά να μη βιώσει μόνος/η «τα προβλήματα της δουλειάς», κανείς και καμιά μη ζήσει τον εξαναγκασμό σε παραίτηση είτε γιατί δεν άντεξε είτε γιατί δεν είχε δικαίωμα σε αναρρωτικές. Δικτυωνόμαστε μεταξύ μας, απευθυνόμαστε στα σωματεία μας και πιέζουμε για να ανατρέψουμε το εργασιακό καθεστώς που μας θέλει δίχως δικαιώματα.


Τροποποίηση της αριθμ. 143371/Ε1/05-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΖ1Υ4653ΠΣ-0ΔΚ) Υ.Α. πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών στη Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Νέα κινητοποίηση των αναπληρωτών της παράλληλης στήριξης στην Α΄Αθήνας ΑΥΡΙΟ, Πέμπτη 8:00 π.μ. στη Διεύθυνση Α/θμιας Αττικής (Δώρου 9)

Εξελίξεις από παράλληλη στήριξη Ά Αθήνας

Από την προηγούμενη εβδομάδα, οι αναπληρωτές ειδικής αγωγής στην παράλληλη στήριξη Α Αθήνας, έχουν ξεκινήσει συνεχόμενες κινητοποιήσεις προκειμένου να διεκδικήσουν το αυτονόητο.Πλήρη κάλυψη των μαθητών που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, όπως ορίζεται από το ΚΕΔΔΥ. Αυτό σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν μόνο μαθητή. Κάτι που εδώ και χρόνια καταστρατηγείται στην Α Αθήνας, αφού ο κάθε εκπαιδευτικός τοποθετούνταν σε 4 ή παραπάνω μαθητές.
Το συμβούλιο τελικά πραγματοποιήθηκε ημέρα Τρίτη 18/9. Η παρουσία μας ήταν μαζική και δημιούργησε πίεση προς τον Διευθυντή εκπαίδευσης καθώς και προς τους συμβούλους πουπαρευρίσκονταν.Ακούστηκε η φωνή αρκετών συναδέλφων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς και μιας μητέρας παιδιού με έγκριση για παράλληλη, η οποία εξέθεσε την αγωνία της για όσα συμβαίνουν.
Η στάση του διευθυντή εκπαίδευσης σκοπό είχε από την αρχή τη δημιουργία μιας σύγχυσης σχετικά με τον τρόπο λήψης της  απόφασης για το μοίρασμα. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μαζί του την Τετάρτη 12/9 μας είπε πως την ευθύνη για το μοίρασμα έχουν οι σύμβουλοι κάτι το οποίο απεδείχθη πως δεν ισχύει και τον εξέθεσε ενώπιων τους. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος ειδικής αγωγής, καθώς και ο διευθυντής του ΚΕΔΔΥ ανέφεραν ξεκάθαρα την αντίθεση τους με τη τακτική του μοιράσματος που διατελείτε τα τελευταία χρόνια. Ανέφεραν χαρακτηριστικά πως δεν υπογράφουν καμία απόφαση ομαδοποίησης μαθητών και σχολείων και πως οι διαγνώσεις που έχει δώσει το ΚΕΔΔΥ ως αρμόδιος φορέας οφείλουν να γίνουν δεκτές καθώς στηρίζονται σε επιστημονικές κατευθύνσεις. Στη συνέχεια,ορισμένοι σύμβουλοι οι οποίοι μίλησαν μας ανέφεραν πως συμφωνούν μαζί μας, καθώς τα παιδαγωγικά μας επιχειρήματα είναι ορθά αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ωστόσο,από κάποιους ακούσαμεμε θράσος πως σκοπός της κινητοποίησης μας είναι να τοποθετηθούμε κοντά στα σπίτια μας.Ξεχνάει μάλλον όποιος το λέει αυτό πως αναφέρεται σε αναπληρωτές, οι οποίοι για να εργαστούνε με σύμβαση για εννιά μήνες έχουν έρθει από οπουδήποτε και οι περισσότεροι δεν έχουν σταθερή κατοικία. Η ουσία,όμως, της κινητοποίησης μας είναι η ποιότητα εκπαίδευσης των μαθητών μας με σεβασμό στις ανάγκες και τα δικαιώματα τους και όχι το να «παρκάρουμε» όσους περισσότερους χωράνε μέσα στο διδακτικό μας ωράριο, με σκοπό να κλείσουμε τα στόματα των γονέων που φοβόμαστε μήπως διαμαρτυρηθούν. Αυτή είναι η δική τους τακτική και έγινε ξεκάθαρη πλέον στα μάτια μας. Το ενδιαφέρον τους για την ειδική αγωγή σταματάει στο σημείο που μπαίνει η λογική των αριθμών. Προεξοφλούν την έκβαση των κινήσεων και μας λένε πως αν τοποθετήσουν, έναν εκπαιδευτικό σε ένα μαθητή όπως προβλέπεται, θα παραμείνουν πολλοί μαθητές χωρίς παράλληλη στήριξη. Λειτουργούνμε βάση τις εκτιμήσεις τουςγια την οικονομία και του φόβου τους να ξεφύγουν από το λαϊκισμό που τους επιβάλει να «τα έχουν καλά με όλους» καταστρατηγώντας τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες και τις επιστημονικές κατευθύνσεις.Το συμβούλιο τελικά τελέστηκε, αλλά δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Ο διευθυντής εκπαίδευσης μας είπε πωςίσως επαναληφθεί, διότι πρέπει να ξανασυζητήσουν, καθώς και να επικοινωνήσουν με το υπουργείο ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα σταλούν σε επόμενες φάσεις πρόσληψης.Το υπουργείο καλείται να βάλει τέλος σε αυτό το θέατρο του παραλόγου κάνοντας τον απαραίτητο αριθμό προσλήψεων για την επαρκή κάλυψη όλων των αναγκών της ειδικής αγωγής.

Καλούμε Πέμπτη 20/9, 8.00 πμ σε διαμαρτυρία όλους τους εκπαιδευτικούς στη Διεύθυνση της πρωτοβάθμιας της Α' Αθήνας (Δώρου 9). 
Καλούμε όλους τους γονείς των παιδιών να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και να απαιτήσουν μαζί μας αυτά που δικαιούνται.
  Διεκδικούμε :
Ο κάθε μαθητής με γνωμάτευση πλήρους ωραρίου (24 ώρες) να καλύπτεται επαρκώς από έναν μόνο δάσκαλο ειδικής αγωγής.Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης Α' Αθήνας


Εξελίξεις από παράλληλη στήριξη Ά Αθήνας
 Από την προηγούμενη εβδομάδα, οι αναπληρωτές ειδικής αγωγής στην παράλληλη στήριξη Α Αθήνας, έχουν ξεκινήσει συνεχόμενες κινητοποιήσεις προκειμένου να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Πλήρη κάλυψη των μαθητών που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, όπως ορίζεται από το ΚΕΔΔΥ. Αυτό σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν μόνο μαθητή. Κάτι που εδώ και χρόνια καταστρατηγείται στην Α Αθήνας, αφού ο κάθε εκπαιδευτικός τοποθετούνταν σε 4 ή παραπάνω μαθητές.
 Το συμβούλιο τελικά πραγματοποιήθηκε ημέρα Τρίτη 18/9. Η παρουσία μας ήταν μαζική και δημιούργησε πίεση προς τον Διευθυντή εκπαίδευσης καθώς και προς τους συμβούλους που παρευρίσκονταν. Ακούστηκε η φωνή αρκετών συναδέλφων, αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς και μιας μητέρας παιδιού με έγκριση για παράλληλη, η οποία εξέθεσε την αγωνία της για όσα συμβαίνουν.
  Η στάση του διευθυντή εκπαίδευσης σκοπό είχε από την αρχή τη δημιουργία μιας σύγχυσης σχετικά με τον τρόπο λήψης της  απόφασης για το μοίρασμα. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μαζί του την Τετάρτη 12/9 μας είπε πως την ευθύνη για το μοίρασμα έχουν οι σύμβουλοι κάτι το οποίο απεδείχθη πως δεν ισχύει και τον εξέθεσε ενώπιων τους. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος ειδικής αγωγής, καθώς και ο διευθυντής του ΚΕΔΔΥ ανέφεραν ξεκάθαρα την αντίθεση τους με τη τακτική του μοιράσματος που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Ανέφεραν χαρακτηριστικά πως δεν υπογράφουν καμία απόφαση ομαδοποίησης μαθητών και σχολείων και πως οι διαγνώσεις που έχει δώσει το ΚΕΔΔΥ ως αρμόδιος φορέας οφείλουν να γίνουν δεκτές καθώς στηρίζονται σε επιστημονικές κατευθύνσεις. Στη συνέχεια, ορισμένοι σύμβουλοι οι οποίοι μίλησαν μας ανέφεραν πως συμφωνούν μαζί μας, καθώς τα παιδαγωγικά μας επιχειρήματα είναι ορθά αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ωστόσο, από κάποιους ακούσαμε με θράσος πως σκοπός της κινητοποίησης μας είναι να τοποθετηθούμε κοντά στα σπίτια μας. Ξεχνάει μάλλον, όποιος το λέει αυτό, πως αναφέρεται σε αναπληρωτές, οι οποίοι, για να εργαστούνε με σύμβαση για εννιά μήνες, έχουν έρθει από οπουδήποτε και οι περισσότεροι δεν έχουν σταθερή κατοικία. Η ουσία, όμως, της κινητοποίησης μας είναι η ποιότητα εκπαίδευσης των μαθητών μας με σεβασμό στις ανάγκες και τα δικαιώματα τους και όχι το να «παρκάρουμε» όσους περισσότερους χωράνε μέσα στο διδακτικό μας ωράριο, με σκοπό να κλείσουμε τα στόματα των γονέων που φοβόμαστε μήπως διαμαρτυρηθούν. Αυτή είναι η δική τους τακτική και έγινε ξεκάθαρη πλέον στα μάτια μας. Το ενδιαφέρον τους για την ειδική αγωγή σταματάει στο σημείο που μπαίνει η λογική των αριθμών. Προεξοφλούν την έκβαση των κινήσεων και μας λένε πως αν τοποθετήσουν, έναν εκπαιδευτικό σε ένα μαθητή όπως προβλέπεται, θα παραμείνουν πολλοί μαθητές χωρίς παράλληλη στήριξη. Λειτουργούν με βάση τις εκτιμήσεις τους για την οικονομία και του φόβου τους να ξεφύγουν από το λαϊκισμό που τους επιβάλει να «τα έχουν καλά με όλους» καταστρατηγώντας τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες και τις επιστημονικές κατευθύνσεις. Το συμβούλιο τελικά τελέστηκε, αλλά δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Ο διευθυντής εκπαίδευσης μας είπε πως ίσως επαναληφθεί, διότι πρέπει να ξανασυζητήσουν, καθώς και να επικοινωνήσουν με το υπουργείο, ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα σταλούν σε επόμενες φάσεις πρόσληψης. Το υπουργείο καλείται να βάλει τέλος σε αυτό το θέατρο του παραλόγου κάνοντας τον απαραίτητο αριθμό προσλήψεων για την επαρκή κάλυψη όλων των αναγκών της ειδικής αγωγής.

Καλούμε Τετάρτη 19/9, 11.00 πμ σε διαμαρτυρία όλους τους εκπαιδευτικούς στη Διεύθυνση της πρωτοβάθμιας της Α' Αθήνας (Δώρου 9). 
Καλούμε όλους τους γονείς των παιδιών να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και να απαιτήσουν μαζί μας αυτά που δικαιούνται.
  Διεκδικούμε :
Ο κάθε μαθητής με γνωμάτευση πλήρους ωραρίου να καλύπτεται επαρκώς από έναν μόνο δάσκαλο ειδικής αγωγής.


Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης Α' Αθήνας