Σάββατο 29 Μαΐου 2021

 Υφ. Παιδείας: Πώς θα γίνουν οι 10.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Ν. Κεραμέως: Για το επόμενο σχολικό έτος 2021-22 θα διοριστούν οι 5.250 εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιπες 5.250 θα καλυφθούν το μεθεπόμενο σχολικό έτος 2022-23