Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Μητρώο Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.: Δήλωση μαθημάτων για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία
Πηγή άρθρου: ΑΡΧΙΚΗ

 

Μητρώο Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.: Δήλωση μαθημάτων για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία

Μητρώο Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.: Δήλωση μαθημάτων για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία
Πηγή άρθρου: Μητρώο Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ.: Δήλωση μαθημάτων για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία | fresh-education