Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017


ΣΧΟΛΙΟ: Όπως λένε και τα σχόλια κάτω από το δημοσίευμα στο www.esos.gr , αλήθεια πρέπει να δεχτούμε πώς οι δανειστές ενδιαφέρθηκαν αν οι εκπαιδευτικοί μένουν 30 ώρες στο σχολείο από τη στιγμή που το διδακτικό ωράριο παραμένει ως έχει;;;;; αυτό πρέπει να πιστέψουμε;;;;;;;;;; όσον αφορά για την παραμονή για 30 ώρες που "ισχύει από το 1985 με τον ν.1566" (σ.σ. του ΠΑΣΟΚ έτσι? να μην το ξεχνάμε αυτό!!) παραθέτουμε το απόσπασμα (άρθρο 13) και ο νοών νοείτο για το πού είναι η αλήθεια και πού ο μύθος:
" Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. "
Αλήθεια να περιμένουμε να μπουν και μηχανήματα ώστε να χτυπάνε κάρτες οι εκπαιδευτικοί;(χιούμορ).
Όσον αφορά για την "αυτοαξιολόγηση" που δεν είναι αξιολόγηση μένει να το δούμε στην πράξη τι ακριβώς θα είναι.
Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις αλήθεια τι έλεγε το κυβερνών κόμμα επί Διαμαντοπούλου; και τι έλεγε επί Αρβανιτόπουλου; Επομένως έτσι όπως πλασσάρεται το θέμα είχαν δίκιο οι προηγούμενοι; Διότι άλλο να λες "λυπάμαι, είμαι υποχρεωμένος και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς" και άλλο να υπεραμύνεσαι ότι αυτό είναι και σωστό!!!