Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

Η μονιμοποίηση σκοντάφτει στους θεσμούς

ΣΧΟΛΙΟ: Αλήθεια τίποτε γραπτό έχει κανείς να μας δείξει ή όλα είναι λόγια;;;;; και επίσης αυτό με τις 5ετείς συμβάσεις γιατί μας θυμίζει τον 2942/2001 των τετραετών συμβάσεων για την Oλυμπιακή Παιδεία;;;;;;;

( Νόμος 2942/2001 - ΦΕΚ 202/Α/12-9-2001

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 1
1.Οι προσληφθέντες κατά το διδακτικό έτος 2000-2001 χίλιοι (1.000) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακή Εκπαίδευση στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαναπροσλαμβάνονται για καθένα από τα διδακτικά έτη 20012002, 20022003 και 20032004. Η επαναπρόσληψη και η τοποθέτησή τους γίνεται στις ίδιες θέσεις, στις οποίες είχαν αρχικά προσληφθεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
.)