Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΩΝ 150 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΝΟΜΟΥ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ" ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 29/11/2018.