Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Για τους συναδέλφους από την επαρχία που δεν μπορούν να παραστούν στην αυριανή ημερίδα, μπορούν να την παρακολουθήσουν πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/event/e1118