Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Πως κατανέμεται η Δ δόση των 28 εκ ευρώ στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

ΣΧΟΛΙΟ: Γράφει μέσα η απόφαση: " ...............Για την κατανοµή του ανωτέρω χρηµατικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδοµένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την σχολική χρονιά 2014-2015............". 
Εδώ ταιριάζει το ρητό: ή στραβός είν' ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε!!! άκουσον άκουσον!! του 2014-15!!!!!!