Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Βελτιώσεις που πρέπει και αναμένουμε να γίνουν:
1. Μείωση της μοριοδότησης του 2ου πτυχίου
2. Πρόβλεψη για 2η ξένη γλώσσα
3. Αλλαγή της μοριοδότησης του βαθμού πτυχίου και μοριοδότηση της παλαιότητας
4. Αλλαγή στη μοριοδότηση του δεύτερου μεταπτυχιακού
5. Αποσαφήνιση για το σεμινάριο 300 ωρών και επανεξέταση των 4 μορίων που του δίνονται
6. Πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες
7. Αναθεώρηση της μοριοδότησης των ΕΒΠ (να υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά μοριοδότησης των πτυχιούχων ΙΕΚ από τους απόφοιτους ΕΠΑΛ κλπ).
8. Οι εκπαιδευτικοί αμεα να εξαιρούνται από τη διάταξη περί υποχρεωτικής παραμονής στο ίδιο σχολείο για 2 χρόνια αλλά να μπορούν να αποσπώνται όταν αυτό απαιτείται (π.χ. για μεταγγιζόμενους να είναι σε περιοχή που έχει νοσοκομείο προς τούτο)
9. Διαχωρισμός των πινάκων ΠΕ70 - ΠΕ71 και ΠΕ60 - ΠΕ61. Δημιουργούνται φοβερές ανισότητες από τις επί μέρους μοριοδοτήσεις και τη μεταφορά προϋπηρεσίας που μόνον οι ΠΕ70 και ΠΕ60 μπορούν να έχουν στη γενική (!) αλλά και από τη μοριοδότηση του μεταπτυχιακού που μόνον οι ΠΕ70 και ΠΕ60 μπορούν να έχουν αφού έξυπνα ο συντάκτης έβαλε τη μοριοδότηση του πτυχίου των ΠΕ71 και ΠΕ61 στην ίδια πρόταση με αυτή της μοριοδότησης του μεταπτυχιακού! Εδώ κινδυνεύει πλέον να πέσει με προσφυγή όλο το σύστημα διορισμών αφού είναι εμφανέστατη η άνιση μεταχείρηση.
10. Δεν πρέπει να είναι κλειδωμένοι οι πίνακες αναπληρωτών καθώς δεν δίδεται επί 2 χρόνια (3 χρόνια για την πρώτη και προφανώς τελευταία εφαρμογή) η δυνατότητα σε όσους αποκτήσουν τα προσόντα να αποκτήσουν προϋπηρεσία. Την ίδια στιγμή που σε αρκετές ειδικότητες οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΑΕ γίνονται από τους επικουρικούς πίνακες αλλά ακόμα και από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης, δεν είναι δυνατόν να μην αξιοποιείται εκπαιδευτικό δυναμικό με πλήρη προσόντα!
11. Να μη υπάρχει ταβάνι στην προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί με θυσίες και τελικά είναι ένα προσόν που πρέπει να αποτιμάται εξ ολοκλήρου. Εδώ επίσης υπάρχει ζήτημα για προσφυγή αφού δεν μπορεί να εξομοιώνεται ο έχων 120 μήνες με άλλον που έχει 150 μήνες!
12. Τη στιγμή που μπορεί πλέον να μοριοδοτείται και το δεύτερο πτυχίο, πρέπει οι καθηγητές αγγλικών, γαλλικών,γερμανικών, ιταλικών και πληροφορικής να παίρνουν εξ ορισμού τα μόρια των αντίστοιχων ξένων γλωσσών και της πληροφορικής αφού προφανώς έχουν τις γνώσεις αυτές και δεν μπορεί να εξομοιώνονται με όσους δεν τις έχουν!


ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ! ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΟΤΙ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ.  ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΛΕΣ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.