Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Όπως μάθαμε αποχωρεί ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ κ.Μουστάκας Γ. ο οποίος έβαλε τη σφραγίδα του για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.