Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 
Η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και οι εκλογές της ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α., θα γίνουν την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στο Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών Βαρηκόων Αργυρούπολης(Υμηττού 4 & Φειδίου Αργυρούπολη, Αθήνα, 164 52 - είσοδος από Υμηττού)
 
Ως ώρα έναρξης ορίζεται η 11:00 π.μ. ενώ η κάλπη θα κλείσει στις 15:00. 
 
Για όσα μέλη στείλουν επιστολικά την ψήφο τους πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτυπώνουν το ψηφοδέλτιο που επιθυμούν και βάζουν μέχρι 7 σταυρούς για Δ.Σ. και μέχρι 3 για Ε.Ε. Κατόπιν το ψηφοδέλτιο μπαίνει σε λευκό φάκελο και ο φάκελος μπαίνει σε άλλο φάκελο ο οποίος αποστέλλεται στην έδρα του Συλλόγου: 
 
Κανάρη 39, Μοσχάτο, 18344, με την ένδειξη: ΕΚΛΟΓΕΣ 2019.
 
Προσοχή: ο εσωτερικός φάκελος πρέπει να μην έχει σημάδια ή όνομα. Μόνον στον εξωτερικό φάκελο αναγράφεται το όνομα του μέλους που αποστέλλει το ψηφοδέλτιο.
Για να είναι έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να έχει σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και Παρασκευής 15/3/2019.

Εκ του απερχόμενου Δ.Σ.