Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

ΣΧΟΛΙΟ: Εδώ - σε αντίθεση με τους Τρείς Ιεράρχες - ξεχάστηκαν τα ειδικά σχολεία που έχουν πισίνες και εφαρμόζουν προγράμματα θεραπευτικής κολύμβησης!!!!!!!