Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

HELLENIC SCIENTIFIC ASSOCIATION
FOR TECHNICAL -VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING


 Κανάρη 10Α, Τ.Κ.15126, Μαρούσι
 Τηλ/Fax 2108053539, Κιν. 6972240650
 Site: www.eetek.gr
 Email: eetek1@gmail.comΑθήνα  9/2/2020
                      Α.Π. 78
                 
Προς την Κυρία Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ                                                                                                                                                                                                                                                                      
Η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ) που εκπροσωπούμε, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και μεταξύ των βασικών στόχων της είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμισή της.
Αφορμή της παρούσας επιστολής μας, αποτελεί η διαπίστωση ουσιαστικής έλλειψης του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π) από τα προγράμματα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο, σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών, εγκαταλείπει το Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.) μετά την Α΄ τάξη και εγγράφεται στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), προκειμένου να αποκτήσει παράλληλα με το Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας, το οποίο είναι απαραίτητο εφόδιο για την ένταξή του στην αγορά εργασίας, ενώ και ήδη απόφοιτοι Γενικού Λυκείου επιλέγουν τη φοίτησή τους  σε ΕΠΑΛ για την απόκτηση κάποιου πτυχίου ειδικότητας.
Τα παραπάνω οφείλονται μεταξύ άλλων παραγόντων και στην έλλειψη του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντός των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξάλλου έχει διαπιστωθεί ότι η συρρίκνωση και ενσωμάτωση του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού με την Ειδική Αγωγή στα νεοσύστατα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) μάλλον έχει αποτύχει και απαιτείται κάποιο νέο και διακριτό σχήμα, το οποίο θα δίνει αυτονομία και ευλυγισία στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των νέων μας στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Με αίσθημα ευθύνης, ως επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σας καταθέτουμε στη συνέχεια τις προτάσεις μας για την επαναφορά και τη εφαρμογή του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) στα σχολεία μας, την οποία ήδη έχετε διαπιστώσει και εξαγγείλει.
Οι προτάσεις αυτές έχουν διαμορφωθεί κυρίως ως συμπεράσματα μέσα από ημερίδες, συνέδρια, κατάθεση απόψεων συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων κ.λ.π., αλλά και καταγραφής των αναγκών αφενός της ευρύτερης κοινωνίας και αφετέρου της αγοράς εργασίας.
Προτείνουμε:
Ως προς τη λειτουργία νέων Δομών Συ.Ε.Π.:
1.     Ίδρυση Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.), ως Διεύθυνση Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2.     Ίδρυση και λειτουργία δομών Συ.Ε.Π. ως Κέντρα Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης, ανάλογων με τα πρώην ΚΕΣΥΠ σε επίπεδο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3.     Ίδρυση και λειτουργία δομών Συ.Ε.Π. ως Γραφεία Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης εντός των σχολικών μονάδων, ανάλογων με τα πρώην ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΓΡΑ.ΣΥ.
4.     Προσθήκη συγκεκριμένης «προέκτασης» στον ισχύοντα κωδικό όλων των  κλάδων ΠΕ των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, που διαθέτουν σχετικά προσόντα (μεταπτυχιακούς τίτλους, πτυχία ΣΥΠ, πιστοποιητικά ειδίκευσης ΠΕΣΥΠ ή άλλες ανάλογες πιστοποιημένες επιμορφώσεις στο θεσμό Συ.Ε.Π.) και τοποθετούνται µε μετάθεση ή απόσπαση για στελέχωση των προτεινόμενων δομών Συ.Ε.Π.
5.     Ανάπτυξη Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας, βάσει εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω πιστωτικών μονάδων (σπουδών, επιμορφώσεων) και επαγγελματικής εμπειρίας, με παράλληλη πρόβλεψη συνεχούς επιμόρφωσής τους βάσει των εκάστοτε αναγκών.
6.     Δημιουργία θέσεων σχολικών συμβούλων – συντονιστών Συ.Ε.Π. για στελέχωση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης, με σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
7.     Δημιουργία θέσεων συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής Συ.Ε.Π. για στελέχωση των Γραφείων Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης, με σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
8.     Στους συμβούλους Συ.Ε.Π. που θα στελεχώνουν τις παραπάνω Δομές και θέσεις να καταβάλλεται ανάλογο επίδομα θέσης.
9.     Διατήρηση της χωροταξικής κατανομής ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των περιοχών των σχολικών μονάδων και στελέχωση με αριθμό εξειδικευμένων στελεχών, αναλογικά του αριθμού των μαθητών/τριών, αφού βασικός στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ως προς το μάθημα ΣΕΠ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
1.     Εφαρμογή του μαθήματος Συμβουλευτική - Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ως βαθμολογούμενο τουλάχιστον μονόωρο εβδομαδιαίο μάθημα στην Α΄ και Β΄ τάξεις του Γυμνασίου (με επιπρόσθετες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα), καθώς και στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου ως δίωρο εβδομαδιαίο μάθημα (με επιπρόσθετες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα). Το μάθημα θα περιλαμβάνει εκτός των βασικών στοιχείων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, με μορφή δραστηριοτήτων και βιωματικό χαρακτήρα, εκπαιδευτικές δράσεις επιχειρηματικότητας, μαθητείας, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, καθώς και ενημερώσεις από επιλεγμένους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων.
Το δίωρο μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια &Υγεία στο χώρο εργασίας» στην Α΄ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ συνεχίζει να διδάσκεται και η διδασκαλία του επεκτείνεται και στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια.
2.     Καθιέρωση μιας εβδομάδας άσκησης σε χώρο εργασίας των μαθητών/τριών, τον οποίο προτείνουν οι επιχειρήσεις και επιλέγουν οι μαθητές/τριες, με σκοπό τη γνωριμία με το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ.
3.     Εφαρμογή του μαθήματος ΣΕΠ και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
4.     Ενίσχυση των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και με συμπράξεις διαφορετικών ειδικοτήτων και ένταξή τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
5.     Ανάθεση του μαθήματος Σ.Ε.Π. σε όλες τις τάξεις εφαρμογής σε εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό με κριτήρια.

Για το ΔΣ

         Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γραμματέας


   Κωνσταντίνος  Αδριανουπολίτης                                     Γεωργία Τσιρώνη