Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

 

14-09-20 Αναπηρία, σοβαρές ασθένειες, πολυτεκνία: Μέτρα στήριξης στην πράξη για νεοδιοριζόμενους
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό προσωπικό
14-09-20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής
για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης σχολικού έτους 2020 – 2021
14-09-20 Παροχή διευκρινίσεων, παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και μετάθεση της
ημερομηνίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 120118/Β4/11-9-2020
πρόσκλησης στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγού
14-09-20 Σε σχολεία της Ηλείας η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη
14-09-20 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων