Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

 Τροπολογία: Αποσπάσεις νεοδιοριζόμενων χωρίς υποχρέωση διετούς παραμονής στον τόπο διορισμού

Παρέχεται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , η δυνατότητα επιβολής προσωρινής ανατολής λειτουργίας επιμέρους τμημάτων καθώς και ολόκληρων σχολικών μονάδων δημοσίων και ιδιωτικών