Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΡΑ!

 Το επιτελικό κράτος των «αρίστων» αγνοεί επιδεικτικά την ανάγκη διασφάλισης της ίδιας της εκπαιδευτικής λειτουργίας αλλά και της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων μαθητών και καθηγητών.

Είναι  απόλυτη ανάγκη να διασφαλιστεί τόσο η εκπαιδευτική λειτουργία των ψηφιακών τάξεων όσο και τα προσωπικά δεδομένα των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας-μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η αδιαφορία και η αμέλεια του Υπουργείου Παιδείας να αναβαθμίσει τις υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου  ταλαιπωρεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς που πασχίζουν να συντηρήσουν τις εκπαιδευτικές λειτουργίες μέσα σε επαναλαμβανόμενες καταρρεύσεις του συστήματος τηλεκπαίδευσης.

Τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και καθηγητών αλλά και η ίδια η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία κινδυνεύουν από αγνώστους που εισέρχονται χωρίς πρόβλημα στις ψηφιακές τάξεις, αφού η σύνδεση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε όνομα,  χωρίς καν την αναγραφή του  e-mail του μαθητή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

 

Το Υπουργείο οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα την πιστοποίηση της εισόδου των μαθητών μας κατά τα πρότυπα της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών ( με αυστηρή χρήση των παραμέτρων και ηλεκτρονικών λογαριασμών και ταχυδρομείων του ΠΣΔ)  και να εξασφαλίσει στο ΠΣΔ τους αναγκαίους πόρους σε όλα τα επίπεδα ώστε να ανταποκριθεί καίρια σε αυτή την τόσο σημαντική παράμετρο.

 

Η ασφάλεια της  μαθησιακής διαδικασίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα του Υπουργείου!

Διασφάλιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σήμερα!

 

 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ