Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Την Κυριακή 13/02/2022 και ώρα 17:30 θα γίνει η Γ.Σ. του Συλλόγου μας η οποία για λόγους προστασίας από την πανδημία θα γίνει διαδικτυακά.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Προς τούτο η συνδρομή κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό με αριθμό: 107/786254-74 και για το τρέχον έτος ανέρχεται στα 10 ευρώ ενώ η εγγραφή είναι δωρεάν.

Μαζί με την αίτηση η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη αποστέλλεται και αντίγραφο της απόδειξης της τράπεζας με email στο: enelea12@gmail.com

Η αίτηση βρίσκεται στο site του συλλόγου: www.enelea.gr στην ενότητα: «ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΉΣΙΜΑ».

 (Link: https://docs.google.com/document/d/1POAPiyiY94zie6dEFUXmR2jz5dFpRHDt/edit?usp=sharing&ouid=110932904964126065408&rtpof=true&sd=true)

Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή είναι ο εξής: https://m.teamlink.co/5318546538

EK TOY ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.