Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Κεραμέως: 5.250 διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για το νέο σχ. έτος
Πηγή άρθρου: Κεραμέως: 5.250 διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για το νέο σχ. έτος | fresh-education

 ΜΑΘΗΤΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π.Π.Π.

Κεραμέως: 5.250 διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για το νέο σχ. έτος
Πηγή άρθρου: Κεραμέως: 5.250 διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για το νέο σχ. έτος | fresh-education
Κεραμέως: 5.250 διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για το νέο σχ. έτος
Πηγή άρθρου: Κεραμέως: 5.250 διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για το νέο σχ. έτος | fresh-education
Κεραμέως: 5.250 διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για το νέο σχ. έτος
Πηγή άρθρου: Κεραμέως: 5.250 διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση για το νέο σχ. έτος | fresh-education